Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Podmínky použití

Toto prohlášení se vztahuje na všechny webové stránky Onlinekinofilmy.cz a veškeré související rss kanály. Přístupem na tuto webovou stránku, souhlasíte s těmito podmínkami užívání, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasí s tím, že jste zodpovědný za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, je užívání nebo přístup k této stránce zakázán. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

1. Licence k užívání

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (textového a grafického obsahu) na Onlinekinofilmy.cz webových stránkách pro osobní a nekomerční užití pouze pro prohlížení. Tím je myšleno udělení licence, nikoliv převod vlastnického práva. Na základě této licence nesmíte:

1. upravovat, kopírovat nebo použít obrázky nebo materiály;
2. použít obrázky / materiály pro jakékoli komerční účely, nebo pro jakékoliv veřejné prezentování (komerční či nekomerční);
3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětnou analýzu jakéhokoliv softwaru obsaženého na webových stránkách Onlinekinofilmy.cz
4. odstraňovat autorská práva nebo jiná vyznačení vlastnictví z obrázků / materiálů;
5. nebo přenášet obrázky / materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ obrázky / materiály na jakémkoliv jiný server.

Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, a může být ze strany Onlinekinofilmy.cz vypovězena kdykoli. Po ukončení vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

2. Vkládání obsahu a podmínky používání materiálů

Vložením obrázků a obsahu (textových popisků) umožňujete internetovým stránkám Onlinekinofilmy.cz jejich využití, a souhlasíte s následujícím:

1. uživatel, jež vložil obsah prohlašuje, že vlastní autorská práva nebo obdržel povolení/licenci k jejich použití a vkládání;
2. udělují Onlinekinofilmy.cz nevýhradní práva na používání jakéhokoliv materiálu jež byl vložen přes webové stránky Onlinekinofilmy.cz
3. umožňujete Onlinekinofilmy.cz používat obrázky pro potřeby public relations, reklamy v rámci webu pro jeho podporu a další tiskové účely.

3. Vyloučení odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Onlinekinofilmy.cz jsou poskytovány „tak jak jsou“. Onlinekinofilmy.cz neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, a to včetně a bez omezení, odvozených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo porušení duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Dále Onlinekinofilmy.cz nevydává žádná prohlášení ohledně správnosti sdělení, které by mohlo být výsledkem použítí materiálů na svých webových stránkách nebo jinak týkajících se těchto materiálů nebo materiálů jiných webových stránek spojených s touto stránkou.

4. Omezení

V žádném případě Onlinekinofilmy.cz nebo jeho přispěvatelé nenesou odpovědnost za jakékoliv škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo kvůli přerušení provozu,) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách Onlinekinofilmy.cz, a to i v případě, že Onlinekinofilmy.cz nebo zplnomocněnénu zástupci Onlinekinofilmy.cz byla oznámena, ústně nebo písemně, možnost vzniku takových škod. A to z důvodu, že některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody, tato omezení se nemusí vztahovat na Vás.

5. Revize a tiskové chyby

Materiály publikované na webových stránkách Onlinekinofilmy.cz mohlo obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Onlinekinofilmy.cz nezaručuje, že některý z materiálů na webových stránkách není 100% správný, úplný nebo aktuální. Onlinekinofilmy.cz může provádět změny v materiálech obsažených na svých internetových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Onlinekinofilmy.cz nenese žádný závazek aktualizovat materiály.

6. Externí odkazy

Onlinekinofilmy.cz nekontroluje všechny stránky odkazující na jeho internetové stránky, a není zodpovědný za obsah jakékoliv takto odkazující stránky. Tím, že poskytuje odkazy na jiné stránky, Onlinekinofilmy.cz nepotvrzuje správnost, neosvědčuje nebo se nezaručuje za informace jež jsou dostupné na těchto externích stránkách. Použití takových odkazovaných stránek je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele / návštěvníka.

7. Změny Podmínek použití

Onlinekinofilmy.cz může revidovat tyto podmínky používání pro své webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Použitím této webové stránky souhlasíte a jste vázán aktuální verze těchto Podmínek použití.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Onlinekinofilmy.cz se řídí zákony České republiky bez ohledu na jeho konflikty s ustanovením práva.

Všeobecné obchodní podmínky jsou aplikovatelné na tyto webové stránky.

9. Ochrana osobních údajů

Registrační údaje a některé další informace o návštěvnících podléhají zásadách ochrany osobních údajů. Pro více informací viz. Zásady ochrany osobních údajů Onlinekinofilmy.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti WEBMINT s. r. o., se sídlem Jana Želivského 2, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 124398, IČO: 27888819, DIČ: CZ27888819 (dále jen poskytovatel) pro přístup a užití webových stránek www.onlinekinofilmy.cz.

Informace shromažďované od návštěvníků

Ve formě log souborů jsou shromažďovány informace jako je IP adresa návštěvníka, typ prohlížeče, odkazující stránka a čas návštěvy. Cookies mohou být použity pro uchování preferencí návštěvníka při interakci na webových stránkách. V případě, že je vyžadována registrace, bude na serveru uložen e-mail návštěvníka a uživatelské jméno.
Pro potřeby analytických nástrojů jsou využívány konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

Jak jsou informace používány

Informace o návštěnících jsou využívány pro zvýšení uživatelského zážitku návštěvníka při používání webové stránky např. k zobrazení personalizovaného obsahu a případně reklamy. E-mailové adresy nebudou prodány nebo poskytnuty třetím stranám.

Možnosti návštěvníka

Pokud jste se přihlásili do některé z našich služeb, můžete se odhlásit dle pokynů, které jsou zahrnuty v e-mailu, který obdržíte v rámci registrace. Pomocí nastavení vašeho prohlížeče, můžete blokovat soubory cookie, ale to vám může zabránit v přístupu k některým funkcím webu.

Cookies

Cookies jsou malé digitální soubory podpisů, které jsou uloženy ve Vašem webovém prohlížeči a umožňují uchovat vaše preference, které jsou zaznamenány při návštěvě webové stránky. Také mohou být použity ke sledování opětovné návštěvy internetové stránky. Třetí strany – reklamní společnosti mohou také používat cookies pro účely efektivnějšího doručování inzerce. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, můžete nastavit pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. Více informací …

Reklama

Doručování reklamy je realizováno za pomoci reklamních systémů třetích stran jako např. společnosti Google. Reklamní systémy třetích stran mohou při zobrazování reklamy používat cookies. Poskytovatel reklamy Google použitím cookies umožňuje návštěvníkům zobrazovat reklamy na základě jejich předešlých návštěv webových stránek a jejich oblastí zájmů. Zobrazení reklam Google můžete spravovat pomocí Nastavení reklam, kde se také lze odhlásit ze zájmově orientovaných reklam.

Reklamy třetích stran

Pro doručování reklam využíváme třetích stran – reklamních společností. Tyto společnosti mohou používat informace (nikoliv jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo apod.) o vašich návštěvách této i jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na výrobky a služby, které vás zajímají. Máte-li zájem o více informací o této praxi nebo chcete-li zamezit používání informaci těmito společnostmi, klikněte zde.

Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Zpracování osobních údajů pro účely registrace a založení uživatelského profilu

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Účel zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem vytvoření uživatelského profilu a poskytování služeb a aplikací webu Onlinekinofilmy.cz. E-mail může být využit k odeslání informací o stavu uživatelského účtu a k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání odhlásit.

Rozsah zpracování

Zpracováváme následující uživatelské údaje: uživatelské jméno, e-mail, IP adresa; případně: jméno, příjmení, pohlaví.

Doba zpracování

Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby. Vámi vložený obsah budeme zpracovávat jako součást Služby bez časového omezení.

Právo na přístup

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Právo na opravu

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

Právo na výmaz

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

Právo být zapomenut

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

Právo podat stížnost

Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.